பிராணாயாமம் | உடலில் பிராணன்

                                    அட்டாங்கயோகத்தில்  நான்காவது  இடத்தில் உள்ளது பிராணயாமம் எனும் மூச்சு பயிற்சியாகும்.                     நாம் வாழும் பூமி  மற்றும் அண்டவெளி எல்லா உயிரோட்டம் அனைத்தும் பிராணன் எனும் முடிவில்லா சக்தியால் நிரம்பியுள்ளது.               […]

பிராணாயாமம் | உடலில் பிராணன் Read More »