தியானம்

பிராணாயாமம் | உடலில் பிராணன்

                                    அட்டாங்கயோகத்தில்  நான்காவது  இடத்தில் உள்ளது பிராணயாமம் எனும் மூச்சு பயிற்சியாகும்.                     நாம் வாழும் பூமி  மற்றும் அண்டவெளி எல்லா உயிரோட்டம் அனைத்தும் பிராணன் எனும் முடிவில்லா சக்தியால் நிரம்பியுள்ளது.              

பிராணாயாமம் | உடலில் பிராணன் Read More »

ஓம் மந்திரத்தை உச்சாிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் || lord shiva mantra in tamil

ஓம் மந்திரத்தை உச்சாிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் || lord shiva mantra in tamil Read More »

ராஜ யோகத்தின் எட்டு அங்கங்கள் (Raja Yogam In Tamil)

        இயமம் நியமம் ஆசனம் பிராணாயாமம் பிரத்தியாகாரம் தாரணை தியானம் சமாதி இயமம்        அகிம்சை எனும் இன்னா செய்யாமை புலால் உண்ணாமை கள்ளுண்ணாமை சத்தியம் களவின்மை பிரம்மச்சரியம் சன்மார்க்கம் தயை பொறுமை துணிவுடைமை மிதமான உணவு சுத்தம் இவைகளை சாதகன் கடைபிடித்து இதில் பயிற்சி அடைய வேண்டும் நியமம்        தவம் உள்ளதைக் கொண்டு மனநிறைவு கொள்ளல் தெய்வ நம்பிக்கை  தானம் தேவ பூஜை நிலையான

ராஜ யோகத்தின் எட்டு அங்கங்கள் (Raja Yogam In Tamil) Read More »

Scroll to Top