அட்டமா சித்திகள்

பிராணாயாமம் | உடலில் பிராணன்

                                    அட்டாங்கயோகத்தில்  நான்காவது  இடத்தில் உள்ளது பிராணயாமம் எனும் மூச்சு பயிற்சியாகும்.                     நாம் வாழும் பூமி  மற்றும் அண்டவெளி எல்லா உயிரோட்டம் அனைத்தும் பிராணன் எனும் முடிவில்லா சக்தியால் நிரம்பியுள்ளது.               […]

பிராணாயாமம் | உடலில் பிராணன் Read More »

இ எஸ் பி இன்(ESP) அரிய ஆற்றல்கள்/extra sonsory perception in tamil

இ எஸ் டி (esp powers) என்றால் என்ன?         Esp விரிவாக்கம் Extar Sonsory Percetion  என்று அழைக்கப்படுகிறது Esp மனிதர்கள்         நம் நாட்டில் யோகிகள் ஞானிகள் மகான்கள் ரிஷிகள் அவதார புருஷர்கள் ஆகியோர் தங்களுடைய யோக ஆற்றலால் esp  பயன்படுத்தி மக்களுக்கும் மற்றும் மன்னர்களுக்கும் பல நோய்களைத் தீர்த்து பொதுநல தொண்டு களையும் செய்து வந்துள்ளனர். விலங்குகளிடத்தில் ஜி எஸ் பி ஆற்றல்           பறவைகள் தன் extra-sensory perception ஆற்றல் மூலம்

இ எஸ் பி இன்(ESP) அரிய ஆற்றல்கள்/extra sonsory perception in tamil Read More »

அட்டமா சித்திகள்

அட்டமா சித்திகள் 1. அணிமா 2. மகிமா 3. இலகிமா 4. கரிமா 5. பிராத்தி 6. பிரகாமியம் 7. ஈசத்துவம் 8. வசித்துவம அணிமா :- அணுவைக் காட்டிலும் மிக சிறிய உருவிலே உலவும் ஆற்றலுக்கு அணிமா என்று அழைக்கப்படுகிறது. மகிமா. :- மலையை விட பெரிய உருவம் எடுதழ் உலவும் ஆற்றல் மகிமா என்று அழைக்கப்படுகிறது இலகிமா :- உடம்பை கனமாக இல்லாமல் மிகவும் லேசாக மாற்றிக் கொள்வது காற்றைப் போல் விரைந்து செல்லுதல் இலகிமா

அட்டமா சித்திகள் Read More »

Scroll to Top