மன அமைதி

மனம் அமைதி பெற | சித்த யோகி mind power tamil

மனம் அமைதி பெற மனதை வேடிக்கை பார்                 மனமானது காற்றை போல இடமரும் தன்மை கொண்டது  ஒவ்வரும் நாளும் இடம்மாறி  வீசி  நம்மை தடுமாற செய்யும்.                மனதை  சித்தர்கள் குரங்காகவும் ,பேய் ,நாய் என்றும் உருவக  படுத்தி தனனு பாடல்களில் குறிப்பிட்டு பாடி  உள்ளனர்                     

மனம் அமைதி பெற | சித்த யோகி mind power tamil Read More »

Scroll to Top